Maciej Zabłocki

Poeta Anielski

 

Dziennikarz, teolog, poeta.
Od 18-go roku życia jego największą pasją jest SZTUKA I POEZJA. Poezja metaforyczna, poezja o poszukiwaniu szczęścia, dobroci i miłości, o poszukiwaniu i odnajdywaniu swojego Anioła Stróża także tego w ludzkiej postaci....

Aktualnie kontynuuje swoją podróż przez Sybillianizm zafascynowany ciągle jego pięknem. Opracował Zasadę Filozoficzną Sybillianizmu.

Zasadniczym nurtem myślowym jest człowiek i jego poszukiwanie swojej drogi duchowego spełnienia.

 

Gratulujemy ukończenia w 2009 Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

11.05.2010

Nowy etap w Historii Sybillianizmu.

Zmiany w Manifeście (założenia na Apokaliptyczne Czasy)

Nowe wiersze

Manifest Filozoficzny Sybillianizmu

Z zamysleń nad kulturą współczesną
Objawienie