Witamy na stronach poświęconych twórcom i postaciom mającym głęboki wpływ na postawę i twórczość SYBILLIANIZMU

Wybór oczywiście jest subietywny i nie zawsze reprezentuje opinię i wrażenia wszystkich Sybillianistów, Sybillianek i Sybillątek.

Welcome on pages devoted to authorities and people having influence on works and attitude to life of SYBILLIANISTS.

This is a subjective choice not always representing views of all Sybillianists.

 

Panteon Sybillianizmu

Panteon of Sybillianismus

 

Esoteric Sybillianismus Uduchowione ukierunkowania Sybillinizmu Esoteric directions in Sybillianismus

Jan Pawel II - Pope

Jan Paweł Wielki - papież

John Paul the Great - Pope

Johann Wolfgang von Goethe by Wikipedia Johann Wofgang von Goethe

Misteries of Fatima

Mistery of Fatima
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni Michał Anioł i jego Sybille.  

Michał Ogiński

Ważnych spotkań kilka.

Istotne spotkania Matki Sybillianizmu.

Meetings with important people for Mother of Sybillianism

Święci bliscy sercu Matki Sybillianizmu:

Święty Franciszek, Święty Serafim, Benedykta.

 

Ciekawe zestawienie świętych.

Saints close to Mather of Sybillianism's heart:

Saint Francis, Saint Serafim, Benedicta.

Angelus by Sybilla Golec

Angelus Ślązak - kalendarium życia

Angelus Silesius - basic information

Reverent Jan Twardowski

Jan Twardowski

ksiądz, poeta, przedstawiciel współczesnej liryki religijnej

Jan Twardowski

priest, poet

Jacek Kaczmarski

Jacek Kaczmarski

poeta i piosenkarz

"Co się stało z naszą klasą" - video, tekst.

Jacek Kaczmarski

 

Frida Kahlo - painter

Frida Kahlo

artystka malarka

Frida Kahlo

painter

John Lennon

John Lennon

 

Zbiór podstawowych faktów z historii życia i twórczości.

John Lennon

A collection of basic information

 

Andrzej Stasiuk

pisarz

Andrzej Stasiuk

novelist

Jerzy Duda-Gracz - painter

Jerzy Duda-Gracz

malarz

Jerzy Duda-Gracz

painter

Olga Tokarczuk - a novelist

Olga Tokarczuk

Polska kultura.

BiblioNETka

Ściąga

Merlin

spotkania

Nobel 2018

Krzysztof Kieslowski - film director

Krzysztof Kieślowski

reżyser filmowy

Krzysztof Kieslowski

film director

Pawel Wrobel - Polish naive art 1975

Paweł Wróbel

Malarz. Należy do grupy metafizyków z Janowa. Stanowili ją tacy malarze amatorzy jak Teofil Ociepka, Antoni Jaromin, Erwin Sówka, Paweł Wróbel czy Paweł Stolorz.

Muzeum Śląskie.

Wikipedia - Wolna encyklopedia.

Przyjaciele, którzy uratowali Giszowiec.

Pawel Wrobel

Silesian Museum

Wikipedia - Free encyklopedia.

Friends, who saved Giszowiec.